Bijdekkingen: aanvullende dekking qua autoverzekering

bijdekking aanvullende autoverzekeringen

Na het selecteren van de basisdekking kun je desgewenst één of meerdere bijdekkingen toevoegen. Deze aanvullende verzekeringen bieden méér (financiële) zekerheid in het verkeer. Naast de basisdekking oftewel hoofddekking (WA Basis, WA Extra óf allrisk) kun je jouw autoverzekering uitbreiden met één of meerdere aanvullende bijdekkingen.

Hieronder vind je een opsomming van de verschillende aanvullende bijdekkingen die door sommige autoverzekeraars worden aangeboden…

Tip: vul hier het kenteken van jouw auto in…
Vul je kenteken in:

En vind direct een goedkopere autoverzekering!

1. Inzittendendekking

Inzittendendekking is de bijdekking die veruit het vaakst wordt afgesloten bovenop een autoverzekering. Hoewel schade aan inzittenden te allen tijde kan worden geclaimd op ieders zorgverzekering en/of de WA-verzekering van de aansprakelijke bestuurder, heeft een inzittendenverzekering één heel groot voordeel. Een bestuurder die zélf een ongeluk veroorzaakt, is óók gedekt. Daarnaast kijkt een inzittendenverzekering niet naar wie schuldig is. Schade wordt direct uitgekeerd, zonder schuldvraag.

Let op: er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen, namelijk de ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) en de schadeverzekering inzittenden (SVI). De OIV keert een vast bedrag uit bij overlijden of invaliditeit van inzittenden. De SVI keert daadwerkelijk geleden schade uit; óók allerhande gevolgschade.

De SVI biedt dus een véél ruimere dekking dan de OIV. Een SVI kost ongeveer EUR 4,- à EUR 5,- per maand; de OIV ongeveer EUR 1,50 tot EUR 4,- per maand.

2. Pechhulpdekking

Pechhulpverzekeringen zijn enorm populair. Als je zonder pechhulpdekking met pech komt te staan, kan een pechhulpdienst namelijk enorm prijzig zijn! Ben je ervoor verzekerd, dan betaal je maandelijks een relatief klein bedrag en zijn pechhulpkosten het hele jaar door gedekt.

Een pechhulpverzekering vergoedt kosten die moeten worden gemaakt bij ‘autopech’. Bij pech onderweg, maar doorgaans ook aan huis. Bekende pechdiensten zijn o.a. ANWB Wegenwacht, Route Mobiel, Allianz Global Assistance, Bosch Car Service, RoadGuard, BlijDatIkRij.nl, SOS International, Eurocross en BOVAG Pechhulp. Een pechhulpverzekering dekt doorgaans reparatie van je voertuig en hulp ter plaatse. Onder andere bij:

Een mechanische of elektrische storing… Klapband… Accuproblemen (lege accu e.a.)… Niet startende auto (defecte/haperende startmotor e.a.)… Verkeerde brandstof getankt… Autosleutels kwijt of ingesloten in auto… Kapotte dynamo… Ontgrendeling die blijft steken… Kapotte lamp, et cetera.

Vaak zijn ook noodreparaties, sleepkosten, transportkosten, stallingskosten en vervangend vervoer gedekt. Onderdelen zijn doorgaans niet verzekerd; het toesturen en monteren ervan wel. Kijk goed naar de pechhulpvoorwaarden van individuele verzekeraars, want de exacte dekkingen, voorwaarden, uitsluitingen en verzekerde bedragen verschillen enorm per aanbieder.

Let op: pechhulp kan als los abonnement worden afgesloten, maar ook als bijdekking op je autoverzekering, als aanvullende service via jouw autodealer of als bijdekking op je reisverzekering. Voorkom dubbele verzekering!

3. Rechtsbijstandsdekking

Veel autoverzekeraars bieden een rechtsbijstandsverzekering aan die specifiek bedoeld is voor verkeerszaken: een zogenaamde ‘module verkeer’ of ‘module motorrijtuigen’. Handig, want op een klassieke rechtsbijstandsverzekering zijn conflicten waarbij een verzekerde auto betrokken is veelal uitgesloten.

Er zijn twee vormen van rechtsbijstandsdekking die kunnen worden afgesloten bovenop een autoverzekering, namelijk verhaalsrechtsbijstand en verkeersrechtsbijstand. ‘Verhaalsbijstand’ biedt uitsluitend dekking bij het verhalen van schade op een aansprakelijke wederpartij. Eigenlijk niets meer dan een schade-verhaalservice.  

‘Verkeersbijstand’ vergoedt velerlei juridische kosten, zo óók strafrechtsbijstand, advocaatkosten, rechtbankkosten, voertuig-gebonden autorechtsbijstand en juridische bijstand t.a.v. inbeslagname auto, kentekenbewijs of rijbewijs. Vrijwel alle geschillen en rechtsproblemen in het verkeer zijn hiermee afgedekt.

4. Nieuwwaardedekking

Wordt jouw nieuw aangeschafte auto gestolen of total loss gereden? Zonder nieuwwaarderegeling krijg je dan slechts de dagwaarde van de betreffende auto uitgekeerd. Dit bedrag volstaat echter zelden om dezelfde auto opnieuw in nieuwstaat aan te schaffen. Bij nieuwwaardedekking wordt wél een schadebedrag uitgekeerd dat hoog genoeg is om een nieuw exemplaar terug te kopen.

De statistische kans dat je je ooit moet beroepen op een nieuwwaarderegeling is niet groot, maar áls jouw auto wordt gestolen of total loss gereden, kan nieuwwaardedekking extreem waardevol blijken. Juist op nieuwe auto’s wordt de eerste jaren namelijk opvallend snel afgeschreven (gemiddeld 10% tot 20% per jaar). De restwaarde zal gedurende de eerste jaren dan ook relatief rap dalen. Zodoende kan het verschil tussen dagwaarde en nieuwwaarde —afhankelijk van de aangeschafte auto— in de vele duizenden euro’s lopen.

Meestal geldt een nieuwwaarderegeling (waarbij de actuele nieuwwaarde wordt uitgekeerd) gedurende één jaar na aanschaf van de nieuwe auto, maar soms ook twee of zelfs drie jaar. Je moet dan wél de eerste eigenaar zijn.

5. Aanschafwaardedekking

Een aanschafwaarderegeling is vergelijkbaar met een nieuwwaarderegeling, maar dan bedoeld voor tweedehands auto’s oftewel occasions. Dankzij aanschafwaardedekking krijg je bij diefstal of economisch totaalverlies van jouw auto niet de restwaarde, maar de aanschafwaarde vergoed.

Vaak geldt een maximale voertuigleeftijd (meestal 5 of 6 jaar), maximale aanschafwaarde (plusminus EUR 75.000,-) en maximale looptijd (veelal 1 tot 3 jaar). Om in aanmerking te komen voor een aanschafwaarderegeling moet jouw tweedehands auto doorgaans aangeschaft en onderhouden zijn bij een erkende merkdealer of BOVAG-autodealer. Daarnaast mag de auto niet geïmporteerd zijn.

Eenvoudigweg zorgt een aanschafwaarderegeling ervoor dat je bij diefstal of total loss van een occasion het bedrag vergoed krijgt dat je er bij aankoop voor hebt betaald.

6. Bonus/malusgarantiedekking

In Nederland wordt een systeem gehanteerd waarbij schadevrije jaren worden opgebouwd door iedereen die een actief lopende autoverzekering op naam heeft. Pér autopolis worden schadevrije jaren geregistreerd in een gecentraliseerde databank, genaamd Roy-data. Claim je een volledig verzekeringsjaar géén schuldschade, dan krijg je er een schadevrij jaartje bij. Claim je wél een schade dan val je ineens vijf jaren terug. Het maximum aantal jaren is 99 (dus negenennegentig); het minimum -5 (dus minus vijf).

Hoe meer positieve schadevrije jaren je op naam hebt, des te hoger je wordt ingeschaald op de bonus-malusladder van een autoverzekeraar. En hoe hoger de trede waarop je je bevindt, des te meer no-claimkorting je ontvangt. Een schadeclaim kan er dus voor zorgen dat je ineens héél veel meer premie gaat betalen! Bonus/malusgarantiedekking houdt in dat je per jaar één schade mag claimen zónder terugval op de bonus/malusladder.

Maar let op: je verliest wél schadevrije jaren! Zodra je overstapt naar een andere autoverzekeraar begin je dus met een veel minder gunstige inschaling en bijbehorend kortingspercentage.

7. Accessoiredekking

Alles wat vanuit de autofabriek aan een auto wordt toegevoegd, is bij de cataloguswaarde inbegrepen en zodoende meeverzekerd onder de cascodekking van een WA Extra of Allrisk autoverzekering. Alles wat aan een auto wordt toegevoegd nádat een auto uit de fabriek komt rollen, is dus niet automatisch meeverzekerd. Bij veel autoverzekeraars kun je accessoires tot een bepaald bedrag bijverzekeren.

Op de meeste cascoverzekeringen zijn accessoires tot een beperkt bedrag standaard meeverzekerd; meestal tot EUR 500,- of EUR 1.500,-. Soms zelfs tot 3.500,-. Als jouw auto voor méér geld aan toegevoegde accessoires bevat, kan het raadzaam zijn om een aanvullende accessoireverzekering af te sluiten. Als jij je bijvoorbeeld bezighoudt met cartuning of dure geluidsapparatuur in je auto hebt liggen, dien je deze dus bij te verzekeren om bij autoschade of autodiefstal een passende vergoeding te krijgen.

Let op: verzekeraars willen doorgaans facturen, bonnetjes en nota’s zien waarmee jij kunt aantonen wat er zoal aan jouw auto is toegevoegd.

8. Diefstaldekking

Normaliter maakt diefstaldekking standaard onderdeel uit van een casco-autoverzekering. Zowel van Volledig Casco (Allrisk) als van Beperkt Casco (WA Extra oftewel Mini Casco). Is jouw auto ‘kaal’ WA verzekerd? Dan bieden sommige partijen (al dan niet gratis) diefstaldekking aan. Met een ‘kale’ WA-autoverzekering is de eigen auto immers NIET verzekerd, óók niet tegen autodiefstal.

Dankzij losse diefstaldekking krijg je bij autodiefstal de dagwaarde van een WA-verzekerde auto vergoed. Vaak wordt een maximale dagwaarde van EUR 7.500,- gehanteerd.

9. Eigen vervoersdekking

Een eigen vervoerverzekering is bedoeld voor zakelijk goederen die in een bedrijfsauto aanwezig zijn. Vooral in een bestelauto kan voor een klein kapitaal aan elektrisch gereedschap en handelsgoed liggen. En op een reguliere bestelautoverzekering zijn beschadiging en diefstal hiervan nagenoeg altijd uitgesloten. Met een eigen-vervoerverzekering zijn dit soort zaken wél netjes gedekt.

Wil je uitsluitend (al dan niet elektrisch) gereedschap verzekeren? Dan bieden sommige autoverzekeraars een aparte gereedschapsdekking. Deze dekking is standaard onderdeel van eigen vervoer, maar als losse module véél specifieker toegespitst en dus goedkoper.

Hoe hoger het verzekerde bedrag van een eigen vervoersdekking (veelal tussen de EUR 5.000,- en EUR 30.000,-), des te hoger de premie. Hoe hoger het eigen risico (veelal tussen de EUR 100,- en EUR 1.000,-), des te lager de premie.

10. Extra Zorgdekking

Er zijn partijen die bij een autoverzekering zogenaamde Extra Zorg Dekking (na auto-ongeval) aanbieden. Deze aanvullende verzekering vergoedt zorgkosten die door een autobestuurder moeten worden gemaakt na een auto-ongeval. Meestal geldt een gemaximeerd bedrag van plusminus EUR 10.000,- per gebeurtenis. Extra Zorgdekking omvat geneeskundige zorgkosten zoals eigen risicokosten, fysiotherapie, psychosociale hulp en praktische hulpmiddelen zoals een rollator of looprek.

Let op: een schadeverzekering voor inzittenden biedt een véél ruimere dekking dan extra zorgdekking.

Gunstige polisvoorwaarden die niet per se extra dekking verlenen

Naast bovenstaande aanvullende bijdekkingen en modules zijn er ook allerlei gunstige regelingen die veeleer onderdeel uitmaken van de polisvoorwaarden van autoverzekeraars. Ze zorgen niet per se voor de afdekking van aanvullende risico’s, maar kunnen desalniettemin zéér gunstig uitpakken. Hierbij valt te denken aan:

De goedkoopste autoverzekeraar is niet altijd de beste. Zo kan een maatschappij een relatief hoge maandpremie hanteren, maar daartegenover héle gunstige voorwaarden wegzetten.

Immers is het niet onlogisch of onterecht dat je méér premie betaalt voor een product waarbij geen eigen risico wordt gehanteerd, gratis vervangend vervoer wordt geboden, no-claimgarantie geldt én je bij elke autogarage kunt aankloppen.

Bijdekkingen autoverzekering: tot slot…

Sommige verzekeraars hebben een hele goedkope hoofddekking en opvallend dure bijdekkingen. Bij andere maatschappijen is de basisdekking juist behoorlijk aan de prijs, maar zijn de aanvullende dekkingen juist verrassend voordelig. Vergelijk dus altijd het totaalplaatje dat onderaan de streep wordt voorgeschoteld: de totale maandpremie. En let op: de meeste bijdekkingen kunnen alléén worden afgesloten als aanvulling op een cascoverzekering (WA Extra of Allrisk).  

Overigens biedt niet iedere autoverzekeraar alle mogelijke aanvullende bijdekkingen aan. Als één bepaalde bijdekking voor jou extreem waardevol is, moet je bij het afsluiten van een autoverzekering dus goed opletten of deze module überhaupt wordt aangeboden door de betreffende maatschappij.

Informatie auteur: dit artikel werd geschreven en/of inhoudelijk gecontroleerd door gecertificeerd autoverzekeringsexpert Ruud de Laat.